Ο αμπελώνας: Η Γουμένισσα συγκαταλέγεται στις ελεγχόμενες ζώνες Ονομασίας Προέλευσης και ο αμπελώνας απαρτίζεται κυρίως από τις ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. Οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής συνθέτουν ένα άριστο μικροκλίμα για την παραγωγή εκλεκτών οίνων. Ο τρύγος είναι όψιμος ( τέλη Σεπτέμβρη – αρχές Οκτώβρη ) και ορισμένες χρονιές όπου έχουν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις, αρκετά επίπονος.